• Štruktúrované kabeláže

 • Elektroinštalácie

 • Referencie

 • Inteligentné budovy

 • LTE

 • Ponuka práce

 • Kontakty

 • Optické kabeláže a systémy

 • Kamerové systémy

Bez fungujúcej elektrickej siete je IT iba teoretický krúžok

Krátke správy

Prečítajte si najnovšie správy

 • 15.5.2020

  EUSTREAM – pretlaky, príprava na optickú trasu ( 55km ), pokládka HDPE a optika

 • 15.5.2020

  Bytový objekt Čerešně 2 - ELI, SLP, VO, AO, EPS, EZS od 1.4. realizuje CC SK

 • 15.5.2020

  Optická sieť električky Dúbravka-Karlovka v Bratislave realizuje CC

 • 16.11.2018

  ELI , SLP, EPS, kmerový systém, vrátnik, VO, AR a prípojky NN v objekte Koliesky Záhorská Bystrica Bratislava realizuje CC.

 • 16.11.2018

  Od 9/2018 dokončuje CC realiáciu kompletnej silno- a slaboprudej kabeláže, vrátane optických rozvodov pre resort v Mýte pod Ďumbierom.

 • Spoločnosť CableCom za dobu svojej existencie realizovala spolu viac ako 650 väčších či menších projektov.
 • Medzi najväčší súkromný projekt poslednej, doby nie len pre CableCom, ale aj v celoštátnom meradle, je projekt X-Bionic Sphere. CableCom sa v menšej miere podielal na časti HippoArena a AquaArena. Hotelovú časť, vrátane administratívy a zázemia už realizoval v plnej miere a to ELI, VO, SLP-ŠK, rozvody pre EZS a rozvody pre kamerový systém.
 • V areáli sa vo veľkej miere podielal na budovaní a údržbe optickej siete.
 • Celková dĺžka všetkých nami inštalovaných káblov presiahla 450km, v areáli sme inštalovali viac než 5.000 svietidiel, a vyše 10.000 silnoprúdových, slaboprúdových a TV/SAT zásuviek.

Referencie

Výber z referencií spoločnosti CableCom

Inštalácie

CableCom rieši slaboprúdové a silnoprúdové inštalácie, inteligenciu, optické kabeláže a profesionálne Wi-Fi zostavy.

Optické kabeláže

 • Koncepcie fungovania optických sietí
 • Riešenie problémov už inštalovaných optických sieti
 • Dodávka, inštalácia, zafukovanie a zaťahovanie optických káblov
 • Zváranie optických vlákien na profesionálnych zváračkách
 • Meranie optických vlákien v zmysle platných noriem a štandardov
 • Projekcia pred aj po inštalácii

Štruktúrovaná kabeláž

 • Naše dlhoročné skúsenosti Vám  prenecháme v ponukách a koncepiach Vašej štruktúrovanej kabeláže, ktorú vám ušijeme na mieru
 • Rýchla a profesionálna inštalácia aj za prevádzky
 • Variabilita zmien „za pochodu“
 • Meranie špičkovou meracou technikou
 • Projekcia na vysokej úrovni

Kamerové systémy

 • Využitie štruktúrovanej alebo optickej kabeláže
 • Dôraz na kvalitné kamery
 • IP Kamery
 • Analogová kamery
 • Diagnostika
 • Využitie dlhoročných skúseností z inštalácií v Bratislavskom kamerovom dohľadovom systém, Dialničnom kamerovom systéme a kamerovom systéme v tuneloch v SR

Silnoprúdové kabeláže

 • NN projekty riešime komplexne
 • Zabezpečujem projekciu a inštaláciu NN
 • Robíme dodávku a inštaláciu svietidiel, vrátane výpočtu svietivosti, pomôžeme s výberom svetidiel, navrhneme svetelný plán
 • Riadenie svietidiel DALI protokolom, ponúkame investorom aj s implemetáciou do PC, tabletu alebo Smartphonu
 • Urobíme profesionálnu konfiguráciu rozvádzačov
 • Dodáme revízie a geometrické zameranie

Inteligentné systémy

 • Ponuka riešenia na TOP IN systéme
 • Riešenie všetkých dostupných funkcií
 • Integrácia tretích strán
 • Riadenie DALI
 • Integrácia do PC cez WEB rozhranie
 • Integrácia do ďalších sytémov

Základy budovania profesionálnych informačných technológií je kvalitná štruktúrovaná kabeláž

1.350.000

metrov inštalovanej metalickej kabeláže

130.000

inštalovaných koncových bodov

1.100.000

metrov inštalovanej optiky

80.000

optických spojov

660

spokojných zákazníkov

Stánky nepoužívajú cookies ani formuáre.