Entries by Xaver

Side XXIV.

Odovzdali sme do užívania kamerový systém na odpočívadle Zeleneč.

Side XXIII.

Cablecom odovzdal objekt C10 – administratívna budova v priestoroch RŠKA Šamorín

Side XXII.

Cablecom realizuje projekt DUD ( Digitálne Učivo na Dosah ) v regiónu Banská Štiavnica

Sme tu a sme silnejší…

Vítajte na stránkách spoločnosti CableCom s.r.o. Od roku 2013 CableCom upustil od striktnej linie zameranej na optické siete a rozšíril svoje portfolio ponúkaných produktov o ďalšie, zaujimavé produkty. Rozšírili sme ponuku o kompletné inštalácie slaboprúdu ( okrem MaR )  a dopracovali sme systém ponuky a realizácie silnoprúdych inštalácií. CableCom sa angažuje v inštaláciach LTE ( […]