ILVII.

CC realizuje preložku ELI, optiky a telefónnych prípojok z budovy ŽSR Košice do technologického kontejnéra.