KONTAKT

 • Názov: CableCom s.r.o.
 • Adresa: Pri Habánskom Mlyne 26, 811 04 Bratislava
 • IČO: 35 853 182
 • DIČ: SK2021721713
 • Zapísaná: OS Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 122518/B
 • Konateľ: Michal Lím
 • Konateľ: Ing. Branislav Ivanič
 • Michal Lím
 • Ing. Branislav Ivanič
 • Andrea Fajbusová
 • Beata Ivaničová
 • konateľ spoločnosti
 • konateľ spoločnosti
 • asistentka
 • ekonomický úsek
 • lim@cablecom.sk
 • ivanic@cablecom.sk
 • fajbusova@cablecom.sk
 • ivanicova@cablecom.sk
 • 0902 264 646
 • 0903 800 295
 • 0905 612 893