LI.

Od 9/2018 dokončuje CC realiáciu kompletnej silno- a slaboprudej kabeláže, vrátane optických rozvodov pre resort v Mýte pod Ďumbierom.