Oznámenie o zlúčení spoločností

Vážení partneri a zástupcovia inštitúcií,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že na základe rozhodnutia jediného akcionára spoločnosti PROJEKT PIO, a.s. sa spoločnosti SIMONI, s.r.o. a CableCom, s.r.o.  zlúčili s účinnosťou k 1.11.2017.

V súvislosti s touto zmenou Vás prosíme o úpravu údajov spoločnosti CableCom, s.r.o. od 1.11.2017 vo Vašich informačných a ekonomických systémoch a evidenciách.

Názov spoločnosti a zároveň fakturačné miesto je:

CableCom, s.r.o.,

Pri Habánskom mlyne 26

811 04 BRATISLAVA

IČO: 35853182

DIČ: 2021721713

IČ DPH: SK2021721713

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 122518/B

Nové údaje použite, prosím, aj pre všetky účtovné a obdobné obchodné dokumenty, ako sú faktúry, dodacie listy a iné účtovné doklady s dátumom vystavenia dokladu od 1.11.2017 (bez ohľadu na dátum dodania), ktoré sú určené zanikajúcej spoločnosti SIMONI, s.r.o. (s predošlým IČO:35747447)

Spoločnosť SIMONI, s.r.o. v dôsledku zlúčenia zanikla bez likvidácie a bola k 8.11.2017 vymazaná z obchodného registra Okresného súdu Bratislava. Nástupníckou spoločnosťou sa v zmysle zmluvy o zlúčení stala spoločnosť CableCom, s.r.o., na ktorú v dôsledku zlúčenia prešli od 1.11.2017 všetky práva a záväzky zaniknutej spoločnosti SIMONI, s.r.o.

Ďakujeme za Vašu pozornosť venovanú tomuto oznamu a za zaevidovanie zmeny identifikačných údajov spoločnosti SIMONI, s.r.o. vo Vašich systémoch.

S úctou

Ing. Branislav Ivanič, v.r.

Predseda predstavenstva