Side XXV.

Cablecom podpísal ZoD na realizáciu prístupových bodov pre LTE ( G4) a okamžite sme začali s osádzaním a inštaláciou