Články

XXX.

Kamerový systém na dialničnej trase Bratislava – Rajka sa od zaciatku mesiaca apríl realizuje v réžii Cablecom