Články

LII.

ELI , SLP, EPS, kmerový systém, vrátnik, VO, AR a prípojky NN v objekte Koliesky Záhorská Bystrica Bratislava realizuje CC.

LI.

Od 9/2018 dokončuje CC realiáciu kompletnej silno- a slaboprudej kabeláže, vrátane optických rozvodov pre resort v Mýte pod Ďumbierom.

L.

Rozvod zásuvkových rozvodov na všetkých linkách v Jaguár Land Rover Nitra zrealizoval a odovzdal CableCom

ILIX.

CC dokončil a odovzdal napajanie novej linky vo VW Bratislava

ILVIII.

Stavebnú elektriku pre napajanie žeriavov, pre tunel Višňové, časť „most“ realizuje CableCom.