Články

ILVII.

CC realizuje preložku ELI, optiky a telefónnych prípojok z budovy ŽSR Košice do technologického kontejnéra.

ILV.

CC ukončil reinštaláciu inteligentého riadenia sáun a stmievania v Aqua Relax Trnava

ILIV.

CC realizuje kompletnú inštaláciu ELI, SLP a FO v AD Gentiana Mýto pod Ďumbierom

ILII.

CC ukončil rozšírenie projektu vo VW

ILI.

FTTH pre operátora v resorte Čerešne, všetky bloky ŠK + FO

IL.

FTTH pre operátora v resorte BLUMENTAL realizuje CableCom

XXXIX.

CC pokračuje na projekte VW

XXXVIII.

Spoločnosť CableCom s.r.o. zmenila od 23.6.2017 sídlo. Od tohto dátumu je nová adresa Pri Habánskom Mlyne 26, 811 04 Bratislava