Články

XXXI.

CC ukončil a odovzdal FO  kabeláž Cubicon II.

Side XXIII.

Cablecom odovzdal objekt C10 – administratívna budova v priestoroch RŠKA Šamorín