XXXVIII.

Spoločnosť CableCom s.r.o. zmenila od 23.6.2017 sídlo. Od tohto dátumu je nová adresa Pri Habánskom Mlyne 26, 811 04 Bratislava